Städservice i Märsta, Norra Stockholm & Uppsala
Kontakta ProStäd: 08 - 591 407 70

ProStäd i Sigtuna AB:s kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy Städning Vår kvalitetspolicy

Målet för kvalitetspolicyn är att vi skall tillfredställa kundernas krav och behov angående:

  • Städkvalitet - Genom att kontinuerligt leverera den överenskomna städnivån vid rätt tidpunkt och med godkända medel och metoder. För att uppnå detta måste vi bl.a. minimera antalet avvikelser och se till att samma fel inte upprepas.
  • Administrativ kvalitet - Genom att ha bra och tydliga administrativa system och ett enkelt & tydligt system för kvalitetsuppföljningen samt dokumentation.
  • Samarbetskvalitet - Genom att visa öppenhet, flexibilitet och lyhördhet samt att ha fungerande mötesrutiner.

StädkvalitetVid mätning av städkvalitet används följande blanketter:

  • Avvikelserapport; används när någon hos entreprenören eller kunden identifierar en avvikelse från den överenskomna kvalitetsnivån.
  • Kvalitetsrapport; används mest vid planerade kvalitetskontroller.

Punkterna angående administrativ kvalitet tas upp och utvärderas vid regelbundna möten med kunden/beställaren. Samarbetskvaliteten mäts i samband med kundundersökningar två gånger per år.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Miljö

Mer information kommer inom kort.